Aerobik çürütücüler aerobic digesters

Aerobik çürütücü, fazla aktif çamuru karbon dioksit, su, artık hücre kalıntılarına ve diger son ürünlere dönüstürmek için tasarlanan bir çamur stabilizasyon prosesidir. Hücresel materyalin oksidasyonu endojen solunum olarak adlandırılır ve tipik bir aerobik çürütücü baskın reaksiyonudur. Çürütücüdeki bekleme süresi normalde, atık stabilizasyonunu yeterli seviyede gerçeklestirmek
için yaklasık 20 gündür. Aerobik çürütücüde atık
çamur stabilizasyonu anaerobik çürütücüden daha hızlı olsa bile burada hücrelerin tipik olarak bozulması daha az gerçeklesir. Oksijen, mekanik havalandırıcılar veya difüzörler tarafından saglanabilir.

Aerobic digestion is a sludge stabilization process
designed to convert waste activated sludge solids to carbon dioxide, water, residual cell debris and other end products. The oxidation of cellular material is referred to as endogenous respiration and is typically the dominant reaction in aerobic digestion. The detention time in the digester is normally about 20 days to achieve satisfactory solids stabilization. Aerobic digestion stabilizes the sludge solids more rapidly than anaerobic digestion, even though a less complete breakdown of cells is typically achieved. Oxygen can be supplied by mechanical aerators or by diffused aeration

Bugün modern atık su arıtma tesisleri akıs içinde düsük miktarlarda atıklara sahiptirler. Bioland, bu atıkların uygun sekilde tamamen zararsız hale getirilmesi gerektigini düsünmektedir. Bu amaçla, size modern tesisler ve prosesler sunabilir. Çürütücü tanklarda, çamur anaerobik olarak stabil hale getirilir, bunun anlamı organik kütlenin metan gazı ve suya dönüstürülmesidir.

 • Avantajları
 • Çamur stabilize edilmis ve kokusuzdur.
 • Metan gazı üretilir ve yeniden kullanılabilir.
 • Aktif çamur tanklarının hacmi yaklasık olarak % 60 azaltılır.
 • Elektrik enerjisi üretilir
 • Havalandırma sistemi için elektrik enerji yaklasık olarak % 30 azaltılır. Biyogazın teorik
 • Olarak enerji eldesi üretilen enerjinin %80’ indedir.
 • Çamur susuzlastırma islemi daha iyi verimli hale gelir.
 • Pastörizasyonun olusumu sırasında çürüme termofilik kosullar altında gerçeklesir.
 • Tarım ve ormancılık için degerli gübre üretilir.
 • Yeniden çürümede anaerobik materyalleri kullanılır.
 • Advantages
 • Sludge is stabilized (made odor-free)
 • Methane gas is produced and can be reused
 • Volume of activated sludge tanks is reduced by approx. 60 %
 • Electrical energy is generated
 • Electric energy for aeration system is reduced by approx. 30 % at an energy production of 80 % of the theoretical available energy of the biogas
 • Improved dewatering of sludge
 • Pasteurization occurs possible when digestion is operated under thermophilic conditions
 • Valuable fertilizer produced for agriculture and forestry
 • Co-digestion using anaerobic materials e.g. waste

Gaz Tankı temelde su seviyesi içine yeteri kadar batık genisletilmis kenarlı bir yüzen kapak yani yüzen kapagın maksimum kaldırma konumunda hala üst su seviyesinin altında kalmasıdır. Gaz Tankı kapagı, dikey kılavuzlu sistem veya spiral kılavuzlu sistem ile saglanabilir. Her iki durumda da, silindirlerin Gaz Tankı kapagı etrafındaki uniform bosluklara dengeli ve uygun bir sekilde dagılımını saglamak gerekir. Gaz Tankları 110” çap ve yukarı ölçülerde saglanabilir. Gaz Tankları ayrıca tank duvarında sızdırmazlıgı saglanmıs esnek membranlı olarak dizayn edilebilirler.

Anaerobik çürütücüler gaz depolama tankı anaerobic digesters

The modern waste water treatment plants of today have significantly lower amounts of solids in the effluent. Early on, Passavant-Roediger recognized that these solids must be properly treated and disposed of. For this purpose, we can offer you mature plants and processes. In digestion tanks, sludge is anaerobically
stabilized, meaning that its organic mass is
converted into methane gas and water.